Het belang van coaching

Coach Tilburg

Verschillende mensen hebben verschillende behoeften, maar hoe beter zij zich aanpassen aan hun omgeving, hoe groter hun gevoel van voldoening. De behoefte aan coaching moet op de eigen voorwaarden, volledig en oprecht worden aangenomen. Toch is het zeer moeilijk de effecten van dit inzicht te meten op de persoon die het werk van coaching ondergaat.

Een rechtlijnige zelfanalyse en vraagstellingMensen hebben verschillende opvattingen en proberen verschillende redenen te bedenken om op zoek te gaan naar een coach, en het is deze eigenschap zelf die iemand vaak daadwerkelijk kwalificeert voor een coach. Het is waar dat het misschien gemakkelijker is voor iemand om een moeder in eigen beheer te nemen, of alleen voor kinderen met minder dan 10 jaar en de verandering van specialisatie; bijvoorbeeld om trainer te worden. Het is duidelijk gemakkelijker voor een vrouw om het aan haar baas te vertellen, dan aan haar baas te vragen om veranderingen in haar werkomgeving, zoals een secretaresse of een huishoudster. Bovendien is het concept van beschermengelen zo vertrouwd dat het zelfs moeilijk kan zijn jezelf af te zonderen van onwaardige of slechte personen. Dat sluit het residentiële resultaat van coaching uit. Hier wordt duidelijk dat er verschillende visies zijn en dat de reden van de verschillende niveaus geheel bij het individu ligt, en volledig moet worden begrepen.

Een universele methodologieVeel mensen hebben verschillende opvattingen over coaching, maar de laatste tijd is er ook een belangrijke tendens in de commercialisering. Twaalf jaar geleden was er altijd een onsympathieke of zelfs ongemakkelijke benadering van de persoon die zijn huidige uitdagingen wil delen, en meestal zijn alle middelen van de coach beschikbaar voor een contact van drie maanden. De service die coaches in deze privé-collectieven boden, was zodanig dat het resulteerde in een garantie om binnen zes maanden resultaten te zien; alles werd aangepakt, van een initieel probleem tot een volledige ontwikkeling voor het onderwerp. Nu worden de coaches op een veel boeiender manier aangeboden, en de professionele ontwikkelingsplannen worden niet alleen in twaalf maanden geleverd, maar misschien zelfs langer, als de doelstellingen nog worden gehaald, terwijl de dienstverlening veel waardevoller is. Het doel van de veranderingen is aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt en de eisen van de organisatie, zoals zelfontplooiing bijvoorbeeld.

De verschillende soorten Naast de professionele diensten, zijn er natuurlijk de basisscholen die de basisopleiding leveren die het begin en een deel van elk programma. De meest bekende onderwerpen om in te specialiseren zijn business en leiderschap, communicatie, bedrijfskunde, communicatievaardigheden, emotionele intelligentie, motivatie, proteïne-energie-intuïtie, midden-taak, ondernemersvaardigheden, levensstijl, levensbalans, en transcendente meditatie. De basisscholen hier worden geleid door een “scriba”, een persoon met jarenlange ervaring op deze gebieden. De brochures zijn de programma’s die zij aanbieden, geschreven door ervaren trainers op een bepaald gebied. De meeste ontvangen ook mensen uit andere vakgebieden of hebben, met andere woorden, de nodige ervaring met coachen en lesgeven.

Echt, er zijn verschillende types en de meeste mensen en organisaties waarmee we hebben gewerkt, hebben niet alleen baat bij coaching, maar ook bij managementvaardigheden om in staat te zijn om te gaan met een meer georganiseerde en minder stressvolle werkomgeving. Er zijn gevallen bekend van mensen die in staat zijn hun project in een kortere tijd en tegen lagere kosten af te ronden, en misschien wel het meest significante resultaat zou zijn dat het nieuwe management op een bepaalde manier een “superbaas” kan zijn en veel meer tijd en energie heeft voor de werknemers en de organisatie.

Begin nu, stel het niet uit. Er is geen betere tijd dan nu om te beginnen samenwerken met een coach. Maar wees bereid om je huiswerk te doen.

 

LEES MEER :

Coach Tilburg

Opruimcoach 

Opruimen professionele hulp